Saptamana porților deschise la Liceul Tehnologic ”Dumitru Mangeron” Bacău

În vederea  unei alegeri conştiente a profilului şi specializării pentru învăţământul tehnic liceal și profesional, în perioada 11-13 mai 2022, cadrele didactice ale  Liceului Tehnologic ,,Dumitru Mangeron” Bacău au organizat și susținut activitatea ,,Zilele Porților Deschise”. Prin implicarea echipei manageriale și efortul depus de fiecare angajat, cadru didactic, maistru, didactic-auxiliar sau nedidactic, în această perioadă ne-au trecut pragul unității școlare  aproximativ 400 de elevi însoțiți de diriginți, profesori și uneori chiar de directori. Am fost vizitați de elevi din 14 școli ale județului Bacău: Școala Gimnazială ,,Domnița Maria” Bacău, Școala Gimnazială Secuieni, Școala Gimnazială ,,Octavian Voicu” Bacău, Școala Gimnazială Traian, Școala Gimnazială Nr. 1 Valea-Seacă, Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău, Școala Gimnazială ,,Constantin Popovici” Buhoci, Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, Școala Gimnazială ,,Ion Luca” Bacău, Școala Gimnazială Orbeni, Școala Gimnazială Letea Veche, Școala Gimnazială Cleja, Școala Gimnazială ,,Constantin Moscu” Izvoru Berheciului, Școala Gimnazială Sărata, cărora le mulțumim pentru disponibilitate.Oaspeților nostri li s-au propus activități moderne și interactive de către cadrele didactice: au interacționat cu roboței în mișcare, au luat parte la jocuri interactive pe platformele Kahoot și GeoGebra, au participat la demonstrații de matematică distractivă, au admirat o expoziție de carte/caligrame, au intrat în dialog cu membrii Consiliului Elevilor discutând despre proiectele educative extrașcolare și de voluntariat derulate la nivelul școlii. De asemenea, au urmărit cum se poate face desenare în AutoCAD, au văzut secvențe din campionatul intern de tenis de masă ce s-a desfășurat chiar în aceste zile, li s-a prezentat modul în care se învață antreprenoriatul, prin firmele de exercițiu deja înființate, s-au inițiat în meseria de patiser în laboratorul de produse alimentare, au văzut cum înveți să conduci automobilul cu ajutorul simulatorului auto, au asistat la experimente de fizică/chimie în laboratoarele noastre bine dotate, au văzut cum se servește clientul la masă în calitate de ospătar.Pentru calificările profesionale din oferta educaţională a anului şcolar 2022-2023, profilul tehnic, Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” a prezentat vizitatorilor, viitori absolvenţi ai şcolilor gimnaziale, o diversă şi modernă bază materială. Pe lângă laboratoarele şi cabinetele destinate disciplinelor de cultură generală, şcoala dispune pentru instruirea în cadrul modulelor de specialitate de 9 laboratoare tehnologice: proiectare CAD, transporturi auto, legislaţie rutieră, mecanică auto, mecatronica automobilului/autotronică, desen tehnic, mecanică generală, electrotehnică şi electromecanică. Mai are în dotare 3 simulatoare auto și 5 ateliere pentru activităţi de instruire practică.  Profilul servicii dispune, la rândul său, de dotări performante: 2 laboratoare de tip Firmă de exercițiu, 1 laborator de analiză a produselor alimentare, 1 laborator pentru meseria de brutar-patiser, 3 laboratoare sunt dotate cu tablă interactivă.Elevii nostri obțin rezultate deosebite la olimpiadele tehnice și concursurile pe meserii din domeniul mecanic an de an, atât  la nivelul judeţului Bacău, cât și la nivel național. Astfel de performanțe sunt posibile prin efortul pe care elevii îl fac pentru propria dezvoltare, datorită bazei materiale a unității care le oferă premisele acestei dezvoltări dar și prin eforturile depuse de cadrele didactice bine instruite. Unitatea noastră școlară are încheiate contrate de parteneriat pentru efectuarea stagiului de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional și tehnic cu cei mai importanţi agenţi economici din Bacău. La specializarea electromecanică avem în ofertă 10 locuri de învățământ dual, unde elevilor li se dublează bursa profesională prin contribuția lunară a agentului economic partener – SC Electroservice SRL.Alegerea unui calificări profesionale din oferta educaţională a şcolii oferă viitorilor absolvenţi (mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, tehnician în activitați economice, tehnician în gastronomie,  ospătar/ chelner vânzător în unități de alimentație, bucătar)  garanţia unei formări profesionale la cele mai înalte standarde profesionale în concordanţă cu cerințele actuale ale pieţei forţei de muncă, atât la nivel local, cât şi la nivel naţional şi european. Agenții economici ajung să îi cunoască  pe viitorii absolvenți din timpul orelor de practică și le fac propuneri de angajare înainte de a termina cursurile. Piața muncii e avidă de absolvenți de învățământ tehnic.,,Educația e cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea”- spunea Nelson Mandela. La Liceul Tehnologic ”Dumitru Mangeron” se pune în practică acest adevăr zi de zi. Este posibil să schimbăm lumea prin cadrele didactice bine pregătite profesional, empatice, inimoase și cu iubire de semeni care realizează instruire de calitate cu elevii motivați de care dispunem. La noi se pregătesc generații noi de cetățeni responsabili, adaptați la noutate și care schimbă lumea în fiecare zi.Vă așteptăm, dragi absolvenți de gimnaziu, să fiți parte a schimbării din lume și să ne deveniți elevi!
Nivel invatamant: 
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.