Consiliul elevilor

CONSILIUL ELEVILOR

(extras din Ghidul CNE - Consiliul Național al Elevilor)
Art. 1 Consiliul Naţional al Elevilor (CNEreprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel naţional.
Art. 2 Consiliul Naţional al Elevilor este structură consultativăpartener al Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului (MECTS)
Art. 3 Consiliul Naţional al Eleviloreste organizat şi funcţionează conform prezentului Regulament - cadru.
Art. 4 Activitatea Consiliului Naţional al Elevilor se desfăşoară la nivel naţional respectând principiul reprezentativităţiiCNE coordonează Consiliile Regionale ale Elevilor care la rândul lor
coordonează Consiliile Judeţene ale Elevilor.
Art. 5 Obiectivele Consiliului Naţional al Elevilor (CNEsunt realizarea și derularea unui parteneriat educaţional viabil/funcţional în sistemul educaţional preuniversitar românescîn care elevii  îşi exprime liber interesele şi  participe activ la procesul decizional
 

Biroul executiv al Consiliului Elevilor:

Numele și prenumele                            Clasa                           Funcția

BIGEA IONUT                               - CLASA a XI-a B          – PREȘEDINTE
TODERASC MADALIN                  - CLASA a XI-a B          – VICEPREȘEDINTE
TIRGOALA DINA                           - CLASA a X-a A          – VICEPREȘEDINTE
SIMON GEORGIANA TEOFANA   - CLASA a X-a A           – SECRETAR

 

Consiliul Elevilor

Numele și prenumele                      Clasa

1. 

2.

3.

4.

5.                    

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.