Amintiri de la doamna profesoara Mariana Carnu

M-am simţit mai mult decât o colegă
Nu ştiu alţii cum sunt ... dar eu când îmi amintesc de perioada în care am lucrat ca profesor la catedra de chimie din această unitate şcolară, mă umplu sufleteşte, mă reîntorc în acei ani ai tinereţii şi entuziasmului, ai bunei dispoziţii, ai dorinţei de afirmare şi ridicare a pres­tigiului şcolii, ai stabilirii unor legături sufleteşti între colegi, mă revăd în acea cancelarie ce a fost pentru mine o familie şi o şcoală de viaţă în acelaşi timp.
Primele zile ale anului şcolar 1980 le-am început cu mătura într-o mână şi cu peria de frecat var (şi nu numai) în cealaltă mână. Şi ce dacă? A fost plăcut, aveam sentimentul unui început (căci ne mutasem într-o clădire nouă), iar pentru mine, ca profesor, era începutul devenirii de mai târziu. Timp de cinci ani m-am simţit mai mult decât o colegă, m-am simţit apreciată şi admirată pentru ceea ce reuşeam fac.
Anii 1980–1985 reprezintă pentru mine o perioadă vie proaspătă şi de neuitat, cu amintiri plăcute din sălile de clasă, de la practica agricolă (unde eram bătuţi de vânt şi soare, dar nu trişti), din cancelarie, de la activităţile profesio­nale, ştiinţifice, diferite festivităţi şcolar. Am avut sentimentul evoluţiei profesio­nale. Aici în mai 1985, mi-am susţinut examenul de gradul I cu un succes aparte şi aceasta deoarece noi, profesorii reuşisem ridicăm nivelul de pregătire al unor elevi modeşti intelectual, dar cu bun simţ şi cu dorinţă de afirmare. Aici am amenajat un laborator de chimie funcţional şi foarte bine dotat, o sală de clasă model, colective de elevi bine organizate. Aici m-am întâlnit cu domnul Mircea Cercel, în calitate de director, cel care mi-a fost profesor şi când eram elevă la gimnaziu, clasele V-VII la Şcoala generală nr. 6, cartier CFR Bacău, un om deo­sebit şi un foarte bun coleg.
Pot spune, am avut şansa de a avea drept colegi, oameni de calitate morală şi profesională deosebită şi care au creat o atmosferă de lucru şi relaxare, unică.
Ar fi nedrept evidenţiez pe unul sau pe altul şi totuşi doresc s-o amin­tesc pe doamna Elena Stan, cea care a urmat domnului Cercel în scaunul de di­rector, o femeie calmă, cu mult tact, gospodină, o foarte bună specialistă în pro­fesie şi o bună prietenă. Acum unii dintre elevii mei sunt părinţii altor elevi de la Liceul Industrial nr. 2, cum se numea atunci, din perioada amintită mai sus.
De la o oarecare distanţă (doar fizic), am apreciat şi urmărit evoluţia aces­tei şcoli ce şi-a păstrat elanul şi seriozitatea. Generaţiile de elevi şi profesori s-au schimbat, au apărut noi posibilităţi şi orientări, dar sub o bună conducere care este deschisă spre nou şi modern, şcoala s-a păstrat şi s-a impus printre su­ratele sale din acest oraş.
Felicit elevii şi pe actualii profesori şi le doresc rezultate pe măsura mun­cii lor.

Contact

Colegiul Tehnic ”Dumitru Mangeron”, Str. Aeroportului, nr. 5, Bacău, Tel. 0234/575.358, Fax. 0234/575.365 Email: mangeron2002@yahoo.com

Director tel. 0733.944.861

Școala Gimnazială „Ion Luca”, Str. Alecu Russo nr.37, Bacău, tel: 0334405109, Email: scoalaionlucabc@yahoo.com

Grădinița cu Program Normal nr. 20, Str. Alecu Russo nr.37, Bacău, tel: 0334405109, Email: scoalaionlucabc@yahoo.com

Grădinița cu Program Prelungit, Str. Letea, 24, 600093, Bacău, Tel 0234 553 835

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.